24. nedeľa po Svätej Trojici

24. nedeľa po Svätej Trojici
14. novembra 2021

24. nedeľa po Svätej Trojici

Kazateľ:
Passage: Mal 3, 19 - 21
Typ Kázne:

Mal 3, 19 - 21: Lebo, hľa, prichádza deň, horiaci ako pec. Vtedy sa stanú všetci spupní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou, a prichádzajúci deň ich spáli - vraví Hospodin mocností. Nezanechá koreň ani vetvu. 20 No vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Potom vyjdete, budete poskakovať ako teľce zo stajne 21 a rozšliapete bezbožných, lebo oni sa stanú popolom pod chodidlami vašich nôh v ten deň, ktorý ja chystám - vraví Hospodin mocností.