Druhá kniha Samuelova

Home/Druhá kniha Samuelova

13. nedeľa po Svätej Trojici

11. septembra 2022
2. Samuelova 9, 1 - 13:  Potom Dávid povedal: Ostal ešte niekto zo Saulovho domu, aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatánovi? 2 V Saulovom dome bol sluha menom Cíbá. Toho predvolali…

14. nedeľa po Svätej Trojici

5. septembra 2021
1. Samuelova 2, 1 - 3 a 7: I modlila sa Anna a prehovorila: Plesá mi srdce v Hospodinovi, vyvýšil sa v Hospodinovi môj roh; ústa sa mi rozšírili proti…

Nedeľa Deviatnik

9. februára 2020
2 S 7, 18 - 22: Vtedy vošiel kráľ Dávid, posadil sa pred Hospodinom a hovoril: Kto som ja, Hospodine Pane, a čo je môj dom, že si ma doviedol…