Druhá kniha Samuelova

13. nedeľa po Svätej Trojici

11. septembra 2022
2. Samuelova 9, 1 - 13:  Potom Dávid povedal: Ostal ešte niekto zo Saulovho domu, aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatánovi? 2 V Saulovom dome bol sluha menom Cíbá. Toho predvolali…