14. nedeľa po Svätej Trojici

14. nedeľa po Svätej Trojici
5. septembra 2021

14. nedeľa po Svätej Trojici

Kazateľ:
Passage: 1. Samuelova 2, 1 - 3 a 7
Typ Kázne:

1. Samuelova 2, 1 - 3 a 7: I modlila sa Anna a prehovorila: Plesá mi srdce v Hospodinovi, vyvýšil sa v Hospodinovi môj roh; ústa sa mi rozšírili proti mojim nepriateľom, lebo sa radujem z Tvojej pomoci. 2 Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba, a nik nie je skalou ako náš Boh. 3 Nehovorte viac tak veľmi hrdo, nech nevychádza drzosť z vašich úst, bo vševedúcim Bohom je Hospodin, ktorý zváži skutky. ... 7 Hospodin ochudobňuje aj obohacuje, ponižuje i povyšuje.