Izaiáš

Home/Izaiáš
Iz 43, 1 - 7: Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj…

4. adventná nedeľa

19. decembra 2021
Iz 43, 19: Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine.

2. adventná nedeľa

5. decembra 2021
Iz 63, 15 - 19: Pohliadni z nebies a uviď zo svojho svätého a slávneho príbytku! Kde je Tvoja horlivosť a moc? Pohyb Tvojich citov a Tvoje zľutovanie sa mi…

3. pôstna nedeľa

7. marca 2021
Izaiáš 53, 1 - 5: Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov? 2 Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu…

1. Nedeľa po Zjavení

10. januára 2021
Izaiáš 42, 1 - 4: Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a…

6. nedeľa po Sv. Trojici

19. júla 2020
Izaiáš 43, 1-7: Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!…

Nedeľa po Vstúpení

24. mája 2020
Izaiáš 63, 19 a 64, 1 - 5: Takí sme, akoby si nad nami oddávna nepanoval, ako tí, nad ktorými nikdy neodznelo Tvoje meno. Kie