1. Nedeľa po Zjavení

1. Nedeľa po Zjavení
10. januára 2021

1. Nedeľa po Zjavení

Kazateľ:
Passage: Iz 42, 1 - 4
Typ Kázne:

Izaiáš 42, 1 - 4: Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici; trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, opravdivé právo verne prinášať bude. Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú.