Zjavenie Krista Pána mudrcom

Zjavenie Krista Pána mudrcom
6. januára 2021

Zjavenie Krista Pána mudrcom

Kazateľ:
Passage: Mt 2, 1 - 2 a 9 - 10
Typ Kázne:

Mt 2, 1 - 2 a 9 - 10:
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa: „Kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.“

Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť.