Druhá kniha kronická

2. Kronická 28, 8 - 15: Izraeliti odvliekli od svojich bratov do zajatia dvestotisíc žien, synov a dcér. Nazbíjali si u nich i značnú korisť a odniesli ju do Samárie.…