Druhá kniha kronická

Home/Druhá kniha kronická
2. Kronická 28, 8 - 15: Izraeliti odvliekli od svojich bratov do zajatia dvestotisíc žien, synov a dcér. Nazbíjali si u nich i značnú korisť a odniesli ju do Samárie.…
2 Kron 7, 13 - 14 Keď uzavriem nebesá, takže nebude dažďa, alebo prikážem kobylkám vy žrať zem, alebo dopustím na svoj ľud mor, ľud môj, ktorý je pomenovaný po…