5. nedeľa po Veľkej noci

5. nedeľa po Veľkej noci
17. mája 2020

5. nedeľa po Veľkej noci

Kazateľ:
Passage: 2 Kron 7, 13 - 14
Typ Kázne:

2 Kron 7, 13 - 14

Keď uzavriem nebesá, takže nebude dažďa, alebo prikážem kobylkám vy žrať zem, alebo dopustím na svoj ľud mor, ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.