Večerné služby Božie

Večerné služby Božie
7. mája 2020

Večerné služby Božie

Kazateľ:
Passage: Lk 13, 6 - 9
Typ Kázne:

Lk 13, 6 - 9: A povedal toto podobenstvo: Ktosi mal figovník zasadený vo vinici. A prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. 7 Povedal teda vinohradníkovi: Ajhľa, už tri roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo aj tú zem kazí! 8 On mu však riekol: Pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a pohnojím, 9 či by azda potom nepriniesol ovocie. Ak nie, vytneš ho.