Evanjelium podľa Lukáša

Home/Evanjelium podľa Lukáša

1. slávnosť vianočná

25. decembra 2021
L 2, 15 - 20: Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán.…

1. adventná nedeľa

28. novembra 2021
Lk 19, 28 - 38: Keď to povedal, išiel vopred, poberajúc sa do Jeruzalema. 29 Ako sa priblížil k Betfagé a k Betánii, k vrchu pomenovanému Olivový, poslal dvoch učeníkov…
Lk 18, 9 - 14: Tým, čo boli presvedčení, že sú spravodliví a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo: 10 „Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý…
Lk 15, 1 - 8: Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. 2 Farizeji a zákonníci však reptali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ 3…

2. slávnosť veľkonočná

5. apríla 2021
Lk 24, 13 - 35: Ahľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka, vzdialeného od Jeruzalema na šesťdesiat honov, ktoré sa volalo Emauzy. 14 A zhovárali sa…

2.pôstna nedeľa

28. februára 2021
L 22, 1 - 6: 1 I približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľkou nocou. 2 Veľkňazi a zákonníci sa radili, ako by Ježiša zahubili; lebo sa báli…

Nedeľa po Deviatniku

7. februára 2021
Lk 17, 7 – 10: Keď niekto z vás má sluhu, ktorý orie alebo pasie, a vráti sa z poľa, či mu povie: Poď hneď a sadni si za stôl?…

Nedeľa Deviatnik

31. januára 2021
Lk 17, 7 - 10: Keď niekto z vás má sluhu, ktorý orie alebo pasie, a vráti sa z poľa, či mu povie: Poď hneď a sadni si za stôl?…