Nedeľa po Deviatniku

16. februára 2020
Lk 13, 23 - 30: Tu Mu ktosi povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A On im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou; lebo hovorím vám, mnohí…

4. nedeľa po Zjavení

2. februára 2020
L 2, 25 - 32: Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela, a Duch Svätý bol v ňom; tomuto oznámil Duch Svätý,…

1. nedeľa po Zjavení

12. januára 2020
Lk 3, 15 - 18: Keď ľud očakával a všetci si mysleli v srdci o Jánovi, či ozaj nie je Kristus, odpovedal Ján všetkým: Ja vás zaiste krstím vodou, ale…

4. adventná nedeľa

22. decembra 2019
L 1, 46 - 55: Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, že zhliadol na poníženie svojej služobnice, veď, ajhľa,…

7. nedeľa po Sv. Trojici

4. augusta 2019
Kázeň na biblický text Lk 8, 1-3: Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve Božom a dvanásti s Ním. A niektoré ženy, ktoré uzdravil…

4. nedeľa po Sv. Trojici

14. júla 2019
Biblický text - Lk 6, 36 - 42: Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám…

1. nedeľa po Sv. Trojici

23. júna 2019
Biblický text - Lk 16, 22-24: Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel…
Go to Top