1. nedeľa po Sv. Trojici

1. nedeľa po Sv. Trojici
23. júna 2019

1. nedeľa po Sv. Trojici

Kazateľ:
Passage: Lk 16, 22-25
Typ Kázne:

Biblický text - Lk 16, 22-24:

Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára; zvolal:

Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni.

Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš.