Bakalár Ján

13. nedeľa po Sv. Trojici

15. septembra 2019
Kázňové texty: Žalm 50, 14: Obetuj Bohu vďaku a splácaj Najvyššiemu svoje sľuby! Žalm 50, 23: Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.…