Bakalár Ján

Home/Bakalár Ján

13. nedeľa po Sv. Trojici

15. septembra 2019
Kázňové texty: Žalm 50, 14: Obetuj Bohu vďaku a splácaj Najvyššiemu svoje sľuby! Žalm 50, 23: Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.…

11. nedeľa po Sv. Trojici

1. septembra 2019
Kázeň na biblický text: Pr 1, 7 - 10: Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania; blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou. Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poúčanie svojej…

9. nedeľa po Sv. Trojici

18. augusta 2019
Biblický text - Žalm 118, 8-9: Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v človeka. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v kniežatá.

5. nedeľa po Sv. Trojici

21. júla 2019
Kázeň na text z evanjelia podľa Jána 5, 1 - 18: Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda,…
Biblický text - Ján 17, 1-5 a 9-20: Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn oslávil Teba, ako si…