13. nedeľa po Sv. Trojici

13. nedeľa po Sv. Trojici
15. septembra 2019

13. nedeľa po Sv. Trojici

Kazateľ:
Passage: Žalm 50, 14 a 23; Žalm 118, 1 - 2; 2Kor 9, 15
Typ Kázne:

Kázňové texty:

Žalm 50, 14: Obetuj Bohu vďaku a splácaj Najvyššiemu svoje sľuby!
Žalm 50, 23: Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.

Žalm 118, 1 a 2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť! Nech povie Izrael: Naveky trvá Jeho milosť!

2 Kor 9, 15: Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!