11. nedeľa po Sv. Trojici

11. nedeľa po Sv. Trojici
1. septembra 2019

11. nedeľa po Sv. Trojici

Kazateľ:
Passage: Pr 1, 7-10; 1 Pt 2, 12 a 3, 15
Typ Kázne:

Kázeň na biblický text: Pr 1, 7 - 10: Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania; blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou. Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poúčanie svojej matky, lebo sú ľúbezným vencom na tvojej hlave a šperkom na tvojom hrdle. Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj!

1 Pt 2, 12: Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby - vidiac vaše dobré skutky - oslavovali Boha v deň navštívenia pre to, pre čo vás (teraz) ohovárajú ako zločincov.

1 Pt 3, 15: Ale Pána, Krista, posväcujte v srdciach!