Cingeľ Marek

7. nedeľa po Sv. Trojici

4. augusta 2019
Kázeň na biblický text Lk 8, 1-3: Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve Božom a dvanásti s Ním. A niektoré ženy, ktoré uzdravil…