7. nedeľa po Sv. Trojici

7. nedeľa po Sv. Trojici
4. augusta 2019

7. nedeľa po Sv. Trojici

Kazateľ:
Passage: Lk 8, 1-3
Typ Kázne:

Kázeň na biblický text Lk 8, 1-3:

Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve Božom a dvanásti s Ním. A niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb, Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov, Johana, manželka Chúzu, Herodesovho úradníka, Zuzana a mnohé iné, posluhovali im z toho, čo mali.