1. nedeľa po Zjavení

1. nedeľa po Zjavení
12. januára 2020

1. nedeľa po Zjavení

Kazateľ:
Passage: Lk 3, 15 - 18 a 21 - 22
Typ Kázne:

Lk 3, 15 - 18: Keď ľud očakával a všetci si mysleli v srdci o Jánovi, či ozaj nie je Kristus, odpovedal Ján všetkým: Ja vás zaiste krstím vodou, ale ide mocnejší ako ja; nie som hoden rozviazať Mu remienky na obuvi; On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom; v Jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Aj mnohé iné napomenutia dával ľudu a zvestoval mu evanjelium.

...

Lk 3, 21 - 22
Keď sa všetok ľud dal pokrstiť a bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo a Duch Svätý zostúpil na Neho v telesnej podobe holubice a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo.