2. nedeľa po Zjavení – Inštalácia zborového farára Martina Chalupku