Nedeľa po Deviatniku

Nedeľa po Deviatniku
7. februára 2021

Nedeľa po Deviatniku

Kazateľ:
Passage: Lk 17, 7 - 10
Typ Kázne:

Lk 17, 7 – 10: Keď niekto z vás má sluhu, ktorý orie alebo pasie, a vráti sa z poľa, či mu povie: Poď hneď a sadni si za stôl? Či mu skôr nepovie: Priprav mi večeru, opáš sa a posluhuj mi, kým sa nenajem a nenapijem, a potom jedz a pi aj ty? Či vari bude ďakovať tomu sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? Nemyslím! Tak aj vy, keď vykonáte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: Neužitoční služobníci sme! Čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme.