Predpôstna nedeľa

Predpôstna nedeľa
14. februára 2021

Predpôstna nedeľa

Kazateľ:
Passage: Veľpieseň 8, 6 - 7
Typ Kázne:

Veľpieseň 8, 6 - 7: Polož si ma na svoje srdce ako pečať, ako pečať na svoje rameno. Lebo láska je mocná ako smrť. Tvrdá sťa záhrobie je žiarlivosť. Jej žiar je žiarom ohňa, mohutným plameňom. Mohutné vody nemôžu uhasiť lásku, ani veľrieky ju neodplavia. Keby niekto chcel dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, iste by ním pohrdli.