Príslovia

Home/Príslovia

14. nedeľa po Sv. Trojici

13. septembra 2020
Príslovia 4: 14 Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. 15 Nevšímaj si jej, nechoď po nej, vyhni sa jej a obíď ju!20 Syn môj, pozoruj moje slová,…

11. nedeľa po Sv. Trojici

1. septembra 2019
Kázeň na biblický text: Pr 1, 7 - 10: Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania; blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou. Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poúčanie svojej…