Príslovia

14. nedeľa po Sv. Trojici

13. septembra 2020
Príslovia 4: 14 Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. 15 Nevšímaj si jej, nechoď po nej, vyhni sa jej a obíď ju!20 Syn môj, pozoruj moje slová,…