14. nedeľa po Sv. Trojici

14. nedeľa po Sv. Trojici
13. septembra 2020

14. nedeľa po Sv. Trojici

Kazateľ:
Passage: Príslovia 4
Typ Kázne:

Príslovia 4: 14 Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. 15 Nevšímaj si jej, nechoď po nej, vyhni sa jej a obíď ju!

20 Syn môj, pozoruj moje slová, nakloň ucho k mojim rečiam! 21 Nespúšťaj ich z očí, zachovaj ich v hĺbke srdca. 22 Lebo sú životom pre tých, čo ich nachádzajú, a uzdravením pre celé ich telo. 23 So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.