Prvý list Petra

Home/Prvý list Petra

15. nedeľa po Sv. Trojici

29. septembra 2019
Kázeň na biblický text - 1 Pt 5, 5 - 7: A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod…

11. nedeľa po Sv. Trojici

1. septembra 2019
Kázeň na biblický text: Pr 1, 7 - 10: Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania; blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou. Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poúčanie svojej…

6. nedeľa po Sv. Trojici

28. júla 2019
Kázeň na text z prvého listu apoštola Petra: "...ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán je…