Druhá kniha Mojžišova (Exodus)

9. nedeľa po Sv. Trojici

9. augusta 2020
2M 17, 1 - 7: 1 Potom sa celý zbor Izraelcov podľa Hospodinovho rozkazu postupne pohol z púšte Sín a utáborili sa v Refidíme, kde nebolo vody pre ľud. 2…