Evanjelium podľa Marka

Home/Evanjelium podľa Marka

Stretnutie pod krížom

2. apríla 2021
Mk 1, 40 - 45: Tu prišiel k Nemu malomocný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očistiť. 41 I zľutoval sa nad ním, vystrel…

Posledná nedeľa po Zjavení

24. januára 2021
Mk 9, 5-9: Vtedy povedal Peter Ježišovi: Majstre, dobre je nám tu! Urobme tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Ani sám totiž nevedel, čo povedať, lebo sa preľakli.…

18. nedeľa po Sv. Trojici

11. októbra 2020
Mk 12, 28 -34: Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počul hádať sa, a vidiac, že im správne odpovedal, opýtal sa Ho: Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? 29…