Evanjelium podľa Marka

Stretnutie pod krížom

2. apríla 2021
Mk 1, 40 - 45: Tu prišiel k Nemu malomocný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očistiť. 41 I zľutoval sa nad ním, vystrel…