Posledná nedeľa po Zjavení

Posledná nedeľa po Zjavení
24. januára 2021

Posledná nedeľa po Zjavení

Kazateľ:
Passage: Mk 9, 5-9
Typ Kázne:

Mk 9, 5-9: Vtedy povedal Peter Ježišovi: Majstre, dobre je nám tu! Urobme tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Ani sám totiž nevedel, čo povedať, lebo sa preľakli. Tu zjavil sa oblak, zastrel ich a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn: Jeho poslúchajte; A zrazu, keď sa poobzerali, nevideli pred sebou nikoho okrem Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby nikomu nehovorili o tom, čo videli, dokiaľ Syn človeka nevstane z mŕtvych.