Žalm 65, 10 - 14: Navštevuješ zem a napájaš ju, hojne ju obohacuješ. Potok Boží plný vody; pripravuješ im obilie. Vskutku takto ju pripravuješ: 11 jej brázdy zvlažuješ, jej hrudy…