Žalmy

Home/Žalmy

14. nedeľa po Svätej Trojici

18. septembra 2022
Žalm 146, 1 - 10: Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! 2 Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem, a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem. 3 Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet…
Žalm 65, 10 - 14: Navštevuješ zem a napájaš ju, hojne ju obohacuješ. Potok Boží plný vody; pripravuješ im obilie. Vskutku takto ju pripravuješ: 11 jej brázdy zvlažuješ, jej hrudy…

Nový rok

1. januára 2021
Žalm 121: Pútnická pieseň. Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Nedá sa klátiť tvojej nohe; tvoj ochranca nedrieme.…

Závierka občianskeho roka

31. decembra 2020
Zjav 7, 1 - 4: Potom som videl štyroch anjelov stáť na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri zemské vetry, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani…
Žalm 150 1 Haleluja! Chváľte Boha v Jeho svätyni, chváľte Ho na Jeho mocnej oblohe! 2 Chváľte Ho pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť! 3 Chváľte…

3. nedeľa po Zjavení

26. januára 2020
Žalm 40, 7 a 9: Zábitok ani obetný dar nemáš rád, Ty si mi uši otvoril, zápal a obeť za hriech nežiadaš. Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj…