18. nedeľa po Svätej Trojici

18. nedeľa po Svätej Trojici
3. októbra 2021

18. nedeľa po Svätej Trojici

Kazateľ:
Passage: Žalm 65, 10 - 14
Typ Kázne:

Žalm 65, 10 - 14: Navštevuješ zem a napájaš ju, hojne ju obohacuješ. Potok Boží plný vody; pripravuješ im obilie. Vskutku takto ju pripravuješ: 11 jej brázdy zvlažuješ, jej hrudy zarovnávaš, dažďom obmäkčuješ, jej porast požehnávaš. 12 Dobrotou svojou korunuješ rok, šľapaje Tvoje vlhnú tukom; 13 pastviská púšte vlhnú, kopce sa opasujú jasotom. 14 Lúky sa priodievajú stádami a doliny sa pokrývajú obilím; výskajú a prespevujú.