Závierka občianskeho roka

Závierka občianskeho roka
31. decembra 2020

Závierka občianskeho roka

Kazateľ:
Passage: Zjav 7, 1 - 4
Typ Kázne:

Zjav 7, 1 - 4: Potom som videl štyroch anjelov stáť na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri zemské vetry, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela; mal pečať živého Boha, zvolal mohutným hlasom na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi, moru, a hovoril im: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým služobníkov nášho Boha neoznačíme na čelách. Počul som počet označených: sto štyridsaťštyritisíc zo všetkých kmeňov izraelských.