List židom

21. nedeľa po Svätej Trojici

24. októbra 2021
Žid 11, 1 - 10: Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. 2 Ňou si predkovia získali (dobré) osvedčenie. 3 Vierou chápeme, že veky…