Evanjelium podľa Matúša

Home/Evanjelium podľa Matúša

12. nedeľa po Svätej Trojici

4. septembra 2022
Mt 13, 36 - 43: Potom rozpustil zástupy a šiel domov. I prišli k Nemu učeníci a povedali: Vylož nám podobenstvo o kúkoli na poli. 37 Odpovedal: Rozsievač dobrého semena…

2. pôstna nedeľa

13. marca 2022
Mt 12, 38 - 42: Vtedy Mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: Majstre, chceme vidieť znamenie od Teba. 39 On im však odpovedal: Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie; ale…

2. slávnosť vianočná

26. decembra 2021
Mt 10, 17 - 22: Majte sa na pozore pred ľuďmi, lebo vás budú vydávať súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach; 18 aj pred vladárov a pred kráľov budú…

3. adventná nedeľa

12. decembra 2021
Matúš 11, 2 - 11: Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k Nemu svojich učeníkov, 3 aby sa Ho spýtali: Či si Ty ten, čo má prísť,…

Pamiatka reformácie

31. októbra 2021
Mt 10, 24 - 33: Nie je učeník nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána. 25 Dosť, keď je učeník ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána…
Mt 15, 1 - 8: Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa: 2 „Prečo tvoji učeníci prestupujú tradíciu starších? Veď si neumývajú ruky, keď idú…

3. nedeľa po Veľkej noci

25. apríla 2021
Mt 10, 16 - 20: Ajhľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a bez falše ako holubice. 17 Majte sa na pozore pred ľuďmi, lebo…
Go to Top