3. nedeľa po Veľkej noci

3. nedeľa po Veľkej noci
25. apríla 2021

3. nedeľa po Veľkej noci

Kazateľ:
Passage: Mt 10, 16 - 20
Typ Kázne:

Mt 10, 16 - 20: Ajhľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a bez falše ako holubice. 17 Majte sa na pozore pred ľuďmi, lebo vás budú vydávať súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach; 18 aj pred vladárov a pred kráľov budú vás vodiť pre mňa, aby ste im aj pohanom vydávali svedectvo. 19 Keď vás vydajú, netrápte sa, ako a čo hovoriť, lebo v tej chvíli bude vám dané, čo máte hovoriť; 20 veď nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.