4. nedeľa po Veľkej noci

4. nedeľa po Veľkej noci
2. mája 2021

4. nedeľa po Veľkej noci

Kazateľ:
Passage: Sk 16, 23 - 26
Typ Kázne:

Sk 16, 23 - 26: Keď ich zbičovali, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich starostlivo strážil. 24 Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im tuho zovrel do klady. 25 Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. 26 Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasali základy žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy.