Evanjelium podľa Jána

Home/Evanjelium podľa Jána
Sk 16, 23 - 26: Keď ich zbičovali, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich starostlivo strážil. 24 Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a…

1. nedeľa po Veľkej noci

11. apríla 2021
Jn 20, 19 - 29: V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a…

1. slávnosť veľkonočná

4. apríla 2021
J 20, 11 - 14: Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch…

4. pôstna nedeľa

14. marca 2021
Jn 6, 1 - 13: Potom odišiel Ježiš na druhú stranu galilejského mora Tiberiadského 2 a nasledoval Ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. 3 Ježiš vystúpil…

2. nedeľa po Veľkej noci

26. apríla 2020
Ján 10, 11 - 16 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. 12 Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí…

1. nedeľa po Veľkej noci

19. apríla 2020
Ján 20, 19-28: 19 V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac…

2. slávnosť veľkonočná

13. apríla 2020
11 Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu 12 a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anjelov v bielom…