1. slávnosť veľkonočná

1. slávnosť veľkonočná
4. apríla 2021

1. slávnosť veľkonočná

Kazateľ:
Passage: J 20, 11 - 14
Typ Kázne:

J 20, 11 - 14: Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách. Títo jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali mi Pána a neviem, kam Ho položili. Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš.