Evanjelium podľa Jána

Home/Evanjelium podľa Jána

Kvetná nedeľa

5. apríla 2020
Ján 12, 12 - 19: Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, nabral palmové ratolesti a vyšiel Mu naproti volajúc: Hosana! Požehnaný,…

Smrtná nedeľa

29. marca 2020
Ján 11, 2 - 7 a 32 - 37: 2 Bola to Mária, ktorá pomazala Pána masťou a svojimi vlasmi Mu utierala nohy; jej brat Lazár bol chorý. 3 I poslali tie sestry…

Nedeľa po novom roku

5. januára 2020
J 4, 25 - 30: Žena Mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa volá Kristus; keď Ten príde, oznámi nám všetko. Riekol jej Ježiš: Ja som to, ktorý rozprávam…

Nedeľa po Vianociach

29. decembra 2019
J 12, 35 - 36: Riekol im Ježiš: Ešte na krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, kým máte svetlo, aby vás neprikvačila tma; kto chodí v tme, nevie, kam…

5. nedeľa po Sv. Trojici

21. júla 2019
Kázeň na text z evanjelia podľa Jána 5, 1 - 18: Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda,…
Biblický text - Ján 17, 1-5 a 9-20: Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn oslávil Teba, ako si…