Smrtná nedeľa

Smrtná nedeľa
29. marca 2020

Smrtná nedeľa

Kazateľ:
Passage: Ján 11, 2 - 7 a 32 - 37
Typ Kázne:

Ján 11, 2 - 7 a 32 - 37:

2 Bola to Mária, ktorá pomazala Pána masťou a svojimi vlasmi Mu utierala nohy; jej brat Lazár bol chorý. 3 I poslali tie sestry k Ježišovi s odkazom: Pane, ajhľa, ten, ktorého miluješ, je nemocný. 4 Keď to Ježiš počul, povedal: Tá nemoc nie je na smrť, ale pre slávu Božiu, aby oslávený bol ňou Syn Boží. 5 Ježiš miloval Martu i jej sestru a Lazára. 6 Ako teda počul, že je chorý, ostal ešte dva dni na mieste, kde bol; 7 až potom povedal svojim učeníkom: Poďme znovu do Judska.

Ján 11, 32 - 37:

 32 Ako teda Mária prišla tam, kde bol Ježiš, a uvidela Ho, padla Mu k nohám hovoriac: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. 33 Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený 34 riekol: Kam ste ho položili? Povedali Mu: Poď, Pane, a pozri sa! 35 A Ježiš zaplakal. 36 Vtedy povedali Židia: Ajhľa, ako ho miloval! 37 Ale niektorí z nich hovorili: Či ten, ktorý otvoril oči slepému, nemohol urobiť, aby tento nezomrel?