List Kolosenským

19. nedeľa po Sv. Trojici

27. októbra 2019
Kol 3, 18 - 4, 1: Ženy, poddané buďte mužom, ako sa sluší v Pánovi. Mužovia, milujte si ženy a nebuďte príkri k nim. Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo…