Prvá kniha kráľov

15. nedeľa po Svätej Trojici

25. septembra 2022
1 Kráľ 17, 8 - 16:  Vtedy mu zaznelo slovo Hospodinovo: 9 Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidónu, a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila. 10 Vstal teda a…