List Filipským

Home/List Filipským

Štedrý večer

24. decembra 2020
Fil 4, 4 - 7: Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s…

8. nedeľa po Sv. Trojici

11. augusta 2019
Kázeň na biblický text - List Filipským 4, 10-20: Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvila vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na…