List Filipským

Štedrý večer

24. decembra 2020
Fil 4, 4 - 7: Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s…