Štedrý večer

Štedrý večer
24. decembra 2020

Štedrý večer

Kazateľ:
Passage: Fil 4, 4 - 7
Typ Kázne:

Fil 4, 4 - 7: Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.