1. slávnosť vianočná

1. slávnosť vianočná
25. decembra 2020

1. slávnosť vianočná

Kazateľ:
Passage: 1. List Jána 4, 7 - 10
Typ Kázne:

1. List Jána 4, 7 - 10: Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.