2. slávnosť vianočná

2. slávnosť vianočná
26. decembra 2020

2. slávnosť vianočná

Kazateľ:
Passage: Sk 8, 1 - 4
Typ Kázne:

Sk 8, 1 - 4: Saul schvaľoval, že ho zavraždili. V ten deň začali ukrutne prenasledovať cirkevný zbor v Jeruzaleme, takže sa všetci, okrem apoštolov, rozpŕchli po Judsku a Samárii. Štefana však pochovali nábožní mužovia a veľmi plakali nad ním. Ale Saul nivočil cirkev, chodil po domoch, lapal mužov a ženy a vrhal ich do väzenia. A tí, čo sa rozpŕchli, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo.