Skutky apoštolov

Home/Skutky apoštolov

Štedrý deň

24. decembra 2021
Sk 20, 35: Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako…
Sk 2, 36 - 38: Nech teda vie bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Keď to počuli, bodlo ich…

2. slávnosť vianočná

26. decembra 2020
Sk 8, 1 - 4: Saul schvaľoval, že ho zavraždili. V ten deň začali ukrutne prenasledovať cirkevný zbor v Jeruzaleme, takže sa všetci, okrem apoštolov, rozpŕchli po Judsku a Samárii.…

16. nedeľa po Sv. Trojici

27. septembra 2020
Sk 12, 1 - 12: V tom čase začal kráľ Herodes trápiť niektorých z cirkevného zboru; 2 dal sťať Jakuba, brata Jánovho, 3 a keď videl, že sa to Židom…

2. slávnosť vianočná

26. decembra 2019
Sk 7, 59 - 60: A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježiši, prijmi môjho ducha! Potom pokľakol, zvolal silný hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech! A len čo dopovedal,…

17. nedeľa po Sv. Trojici

13. októbra 2019
Kázňový text - Sk 16, 35 - 40: Keď sa rozodnilo, poslali sudcovia drábov s odkazom: Vypusť tých ľudí! Žalárnik oznámil Pavlovi tie slová: Sudcovia odkázali, aby sme vás prepustili.…