17. nedeľa po Sv. Trojici

17. nedeľa po Sv. Trojici
13. októbra 2019

17. nedeľa po Sv. Trojici

Kazateľ:
Passage: Sk 16, 35 - 40
Typ Kázne:

Kázňový text - Sk 16, 35 - 40: Keď sa rozodnilo, poslali sudcovia drábov s odkazom: Vypusť tých ľudí! Žalárnik oznámil Pavlovi tie slová: Sudcovia odkázali, aby sme vás prepustili. Vyjdite teda a choďte v pokoji! Ale Pavel im povedal: Verejne a bez odsúdenia zbili nás, rímskych občanov, a uvrhli do väzenia; a teraz nás ešte tajne vyháňajú? To nie; nech sami prídu a vyvedú nás! Drábi oznámili sudcom tieto slová. I preľakli sa, keď počuli, že sú Rimania. A prišli, odprosovali ich, potom ich vyviedli a prosili, aby odišli z mesta. Vyjdúc z väzenia, vošli k Lýdii, ponavštevovali, ponapomínali bratov a odišli.