1. slávnosť svätodušná

1. slávnosť  svätodušná
23. mája 2021

1. slávnosť svätodušná

Kazateľ:
Passage: Sk 2, 36 - 38
Typ Kázne:

Sk 2, 36 - 38: Nech teda vie bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia? I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého.