List Efezským

Nedeľa po Vstúpení

16. mája 2021
Ef 3, 14 - 21: Preto zohýnam kolená pred Otcom, 15 od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, 16 aby vás podľa bohatstva svojej slávy posilnil…