Druhý list Timoteovi

Home/Druhý list Timoteovi

20. nedeľa po Svätej Trojici

17. októbra 2021
2 Tim 4, 9 - 18: Poponáhľaj sa, aby si rýchlo prišiel ku mne, 10 lebo Démas ma opustil, zamilujúc si tento svet, a odišiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie,…
2Tim 1, 7 - 10: Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa,…
Kázňový text (2 Tim 3, 1 - 7): Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví,…