3. nedeľa pred koncom cirkevného roka

3. nedeľa pred koncom cirkevného roka
10. novembra 2019

3. nedeľa pred koncom cirkevného roka

Kazateľ:
Passage: 2 Tim 3, 1 - 7
Typ Kázne:

Kázňový text (2 Tim 3, 1 - 7): Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Budú sa tváriť po bož ne, ale silu (pobožnosti) budú popierať. Aj od tých sa odvracaj. Z nich sú totiž tí, ktorí sa vkrádajú do domov a podmaňujú si žienky, ktoré sú zaťažené hriechmi, vedené rozličnými žiadosťami, stále sa učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy